Jak należy postępować w wyniku śmierci bliskiej osoby w domu? 


 Jeśli śmierć nastąpiła w domu powinniśmy zawiadomić  lekarza rodzinnego (w godzinach pracy ) lub Pogotowie Ratunkowe 112 (noc, święta, niedziela).

Lekarz uprawniony wypisuje kartę informacyjną zgonu, po tej czynności można zawiadomić Zakład Pogrzebowy Lilia  i zlecić zabranie osoby zmarłej do chłodni.

Po przyjeździe nasi pracownicy udzielą wszelkich informacji.


Z wypisaną kartą  informacyjną zgonu  udajemy się do lekarza pierwszego kontaktu po kartę zgonu (najlepiej do lekarza który ostatnio leczył zmarłego ale niekoniecznie).

 Kartę zgonu zalecamy skserować.

 

Z kartą zgonu, dowodem osobistym własnym i osoby zmarłej udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla terenu na którym nastąpił zgon (nie udajemy się tam gdzie osoba zmarła była zameldowana, lecz tam gdzie nastąpił zgon).

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wystawia Akt Zgonu (warto poprosić lub dokupić odpis). Teraz możemy zająć się organizacją pogrzebu, czyli odwiedzamy Księdza z parafii zmarłego, oraz administrację cmentarza na którym planujemy zorganizowanie pochówku.

 

Do biura cmentarza potrzebujemy kartkę z karty zgonu, dostajemy ją w  USC (ta z napisem "dla administracji cmentarza" ), oraz akt zgonu.